楊柳枝其四

春來綠樹遍天涯,
未見垂楊未可誇。
晴日萬株煙一陣,
閑坊兼是莫愁家。

 

Dương liễu chi kỳ 4

Xuân lai lục thụ biến thiên nha,
Vị kiến thuỳ dương vị khả khoa.
Tình nhật vạn chu yên nhất trận,
Nhàn phường kiêm thị Mạc Sầu gia.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mùa xuân đến xanh đường cây mọc
Liễu chưa nhìn chưa thể vọng ngôn
Ngàn cành trong lớp sương chôn
Phải chăng là chốn hương thôn Mạc Sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thăm thẳm xuân sang cây biếc màu,
Thùy dương chưa thấy, chửa đùa đâu.
Ngày yên khói phủ che nghìn gốc,
Nhàn hướng thôn hương gác Mạc Sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân mọi nơi dương xanh đua sắc
Tơ chưa buông chửa thốt lời khoe
Ngày quang khói phủ cây nhoà
Phường nhàn kiêm Mạc Sầu gia một lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời