楊柳枝其二

彭澤初栽五樹時,
只應閑看一枝垂。
不知天意風流處,
要與佳人學畫眉。

 

Dương liễu chi kỳ 2

Bành Trạch sơ tài ngũ thụ thì,
Chỉ ưng nhàn khán nhất chi thuỳ.
Bất tri thiên ý phong lưu xứ,
Yếu dữ giai nhân học hoạ mi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhớ Bành Trạch nhà thơ trồng liễu
Chỉ muốn nhìn cành dịu dàng ru
Ý trời định chữ phong lưu
Ngày ngày tô vẽ mày người yêu xinh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Năm liễu họ Bành mới bón đây,
Chỉ ưa nhàn ngắm nhánh buông dây.
Ý trời, chẳng biết đâu phong nhã,
Cốt với giai nhân học vẽ mày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc Bành Trạch mới trồng năm liễu
Chỉ thích nhàn ngắm kiểu rủ cành
Ý trời không hiểu đan thanh
Để người đẹp học vẽ làn my cong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Liễu Bành Trạch mới trồng năm cây
Cành rủ đong đưa ngắm thấy hay.
Không hiểu ý trời sinh gió thoảng
để giai nhân học vẻ lông mày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời