楊柳枝九首其八(城外春風滿酒旗)

城外春風滿酒旗,
行人揮袂日西時。
長安陌上無窮樹,
唯有垂楊管別離。

 

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 8 (Thành ngoại xuân phong mãn tửu kỳ)

Thành ngoại xuân phong mãn tửu kỳ,
Hành nhân huy duệ nhật tây thì.
Trường An mạch thượng vô cùng thụ,
Duy hữu thuỳ dương quản biệt ly.

 

Dịch nghĩa

Ngoài thành, gió xuân lộng lá cờ treo trước quán rượu,
Người ra đi phất tay áo từ biệt, mặt trời lặn về tây.
Trên các nẻo đường Trường An có rất nhiều cây mọc,
Nhưng chỉ có dương liễu là can dự tới chuyện biệt ly.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thành lộng gió xuân rộn tửu kỳ
Chiều tà kẻ ở tiễn người đi
Trường An trên lộ muôn loài mọc
Chỉ mỗi thuỳ dương dự biệt ly

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió xuân lay hiệu kỳ tửu quán
Người ra đi phất áo chia tay
Trường An vô số loài cây
Chỉ loài dương liễu tỏ bày biệt ly

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thành ngoài cờ rượu gió xuân lay
Gạt áo trời chiều cất bước đi
Khắp nẻo Trường An cây hờ hững
Riêng mình dương liễu hận chia ly

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cờ rượu ngoài thành lộng gió xuân
Người đi rũ áo đã chiều tàn
Trường An lối nẻo cây vô hạn
Chỉ có thuỳ dương quản biệt tan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài thành, quán rượu gió cờ bay,
Từ biệt người đi, trời lặn tây.
Các nẻo Trường An cây lặng đứng,
Biệt ly dương liễu dự chuyện nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời