楊柳之詞其二

寒食東風以滿城,
小枝纖弱拂啼鶯。
東君不惜離人苦,
又向前年折處生。

 

Dương liễu chi từ kỳ 2

Hàn thực đông phong dĩ mãn thành,
Tiểu chi tiêm nhược phất đề oanh.
Đông quân bất tích ly nhân khổ,
Hựu hướng tiền niên chiết xứ sinh.

 

Dịch nghĩa

Tiết hàn thực, gió xuân đã đầy thành
Cành tơ mềm mại vẫy gọi chim oanh
Chúa xuân không biết thương xót kẻ xa nhà
Lại nhằm vào chỗ gãy năm trước mà nẩy lộc


Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Diệu

Gió đông “hàn thực” ngập đầy thành
Cành tơ mềm mại vẫy chim oanh
Chúa xuân chẳng xót người ly cách
Ngay nơi chỗ bẻ nẩy chồi xanh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hàn thực,gió đông thổi khắp thành
Cành tơ mềm mại tiếng chim oanh
Chúa xuân đâu biết xa nhà khổ
Chỗ bẻ năm nào lại nhú xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàn thực, gió xuân thổi khắp thành,
Cành tơ mềm mại vẫy chim oanh
Chúa xuân không biết xa nhà khó.
Chỗ gãy năm kia nẩy lộc xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời