楊柳枝其三

暖傍離亭靜拂橋,
入流穿檻綠陰搖。
不知落日誰相送,
魂斷千條與萬條。

 

Dương liễu chi kỳ 3

Noãn bạng ly đình tĩnh phất kiều,
Nhập lưu xuyên hạm lục âm diêu.
Bất tri lạc nhật thuỳ tương tống,
Hồn đoạn thiên điều dữ vạn điều.

 

Dịch nghĩa

Trồng bên đình tiễn đưa, tơ liễu lặng lẽ đong đưa bên cầu,
Bóng xanh mát lay động trên lan can.
Không biết khi mặt trời lặn rồi còn ai tiễn đưa nhau không,
Cả ngàn, cả vạn cành sợ bị bẻ hết hồn rồi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bên cầu, cạnh ly đình phơ phất
Lan can tràn ánh lục lung lay
Bóng chiều, ai tiễn đưa ai
Mà hồn ai lịm chết dài cành dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bên cầu phơ phất ấm ly đình,
Xuyên suốt hiên ngoài rợp bóng xanh.
Chẳng biết chiều nay ai tiễn biệt,
Hồn đau vạn nhánh với nghìn cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên cạnh đình liễu buông lặng lẽ
Bóng mát xanh nghiêng xế lan can
Ai còn tiễn biệt chiều tàn?
Muôn ngàn cành sợ nát tan hồn rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời