楊柳枝其一

靈和風暖太昌春,
舞線搖絲向昔人。
何似曉來江雨後,
一行如畫隔遙津。

 

Dương liễu chi kỳ 1

Linh Hoà phong noãn Thái Xương xuân,
Vũ tuyến dao ti hướng tích nhân.
Hà tự hiểu lai giang vũ hậu,
Nhất hàng như hoạ cách dao tân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Điện Linh Hoà một mùa xuân ấm
Liễu tơ bay vương đắm người xưa
Bến sông, sáng tạnh cơn mưa
Một hàng như họa đong đưa bên bờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thái Xương xuân ấm gió Linh Hoà,
Hướng tới người xưa sợi thướt tha.
Mưa sớm trên sông giờ đã tạnh,
Một hàng như hoạ, bến la đà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thái Xương xuân Linh Hoà gió ấm
Tơ phất phơ dải hướng người xưa
Từ sau buổi sáng cơn mưa
Một hàng như vẽ cách bờ bến xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gió ấm Linh Hoà, xuân Thái Xương
Hướng người xưa phất liễu tơ buông.
Lúc cơn mưa dứt trên sông sớm
cách bến xa tranh vẻ liễu dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời