10/12/2022 10:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 2
楊柳枝其二

Tác giả: Tôn Phường - 孫魴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 05:19

 

Nguyên tác

彭澤初栽五樹時,
只應閑看一枝垂。
不知天意風流處,
要與佳人學畫眉。

Phiên âm

Bành Trạch sơ tài ngũ thụ thì,
Chỉ ưng nhàn khán nhất chi thuỳ.
Bất tri thiên ý phong lưu xứ,
Yếu dữ giai nhân học hoạ mi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhớ Bành Trạch nhà thơ trồng liễu
Chỉ muốn nhìn cành dịu dàng ru
Ý trời định chữ phong lưu
Ngày ngày tô vẽ mày người yêu xinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phường » Dương liễu chi kỳ 2