楊柳枝

梁苑隋堤事已空,
萬條猶舞舊春風。
那堪更想千年後,
誰見楊花入漢宮。

 

Dương liễu chi

Lương uyển Tuỳ đê sự dĩ không,
Vạn điều do vũ cựu xuân phong.
Na kham cánh tưởng thiên niên hậu,
Thuỳ kiến dương hoa nhập Hán cung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vườn Lương cùng đê Tuỳ tan úa
Gió xuân, cành vẫn múa điệu xưa
Ngàn năm sau còn đâu huyền thoại
Cung Hán ai nhập liễu đang mùa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lương uyển đê Tuỳ danh tiếng hết
Hàng vạn cành vẫn kết gió đông
Ngàn năm khó tưởng được rằng
Ai người trông thấy liễu trồng Hán cung?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn xưa đê cũ hết rồi
Muôn cành liễu múa bời bời gió xuân
Ngàn năm sau nữa ai mong
Hoa dương chấp chới Hán cung ngày nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn Lương đê cũ Tuỳ tàn rồi,
Bởi gió xuân cành vẫn múa thôi,
Huyền thoại ngàn sau đâu nhắc nữa,
Hán cung ai nhập liễu đang mùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời