瀟湘神其二

斑竹枝,斑竹枝,
淚痕點點寄相思。
楚客欲聽瑤瑟怨,
瀟湘深夜月明時。

 

Tiêu Tương thần kỳ 2

Ban trúc chi, ban trúc chi
Lệ ngân điểm điểm ký tương tư
Sở khách dục thinh “Dao sắt oán”
Tiêu Tương thâm dạ nguyệt minh thì.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trúc nổi vân, trúc nổi vân
Lệ hoen lốm đốm nhớ thương người
Khách Sở thèm nghe "Dao sắt oán"
Tiêu Tương khi trăng sáng đêm sâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Trúc Tương phi,
Trúc Tương phi,
Còn rưng ngấn lệ tương tư đến giờ.
Tiếng đàn ai oán muôn xưa,
Tương giang trong ánh trăng mờ còn nghe.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Cành trúc vân
Cành trúc vân
Lệ sầu nhung nhớ điểm muôn lần
Sở khách muốn nghe dây sắt oán
Tiêu Tương đêm vắng dưới trăng thanh.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cành tre đốm hỡi cành tre đốm
Nỗi nhớ nhau còn điểm trên tre
“Dao Sắt Oán” khách muốn nghe
Tiêu Tương trăng sáng về khuya canh dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cành trúc đốm cành trúc vẫn đốm
Lệ dòng lấm chấm gửi tương tư
Tiếng đàn ai oán khách Sở muốn
Trăng sáng Tiêu Tương đêm lúc khuya.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trúc nổi vân, trúc nổi đốm vằn,
Tương tư lệ điểm điểm thành lằn.
Muốn nghe “Dao sắt oán” người Sở,
Sâu thẳm Tiêu Tương đêm sáng trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời