湘江夜泊

一去六十里,
悠悠江水長。
浮雲連五嶺,
明月會三湘。
別浦分新色,
遥空失故鄉。
鶴來人不見,
晚樹鬱滄滄。

 

Tương giang dạ bạc

Nhất khứ lục thập lý,
Du du giang thuỷ trường.
Phù vân liên Ngũ Lĩnh,
Minh nguyệt hội Tam Tương.
Biệt phố phân tân sắc,
Dao không thất cố hương.
Hạc lai nhân bất kiến,
Vãn thụ uất thương thương.

 

Dịch nghĩa

Đi một mạch sáu mươi dặm,
Nước sông chảy dài dằng dặc.
Mây nổi nối liền dãy Ngũ Lĩnh,
Trăng sáng tụ lại vùng Tam Tương.
Phố xa chia sắc đẹp mới,
Trời vòi vọi làm mất cố hương.
Hạc trở lại nhưng không thấy người cưỡi hạc,
Cây buổi tối chứa lạnh lẽo.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Một đi sáu mươi dặm
Dòng cuộn nước mênh mang
Mây giăng liền Ngũ Lãnh
Trăng ngập tràn Tam Tương
Bến tiễn chia xuân sắc
Trời xa lấp cố hương
Hạc về người chẳng thấy
Cây biếc lạnh ngàn sương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đi suốt sáu mươi dặm,
Sông dài nước chảy tuôn.
Mây liền núi Ngũ Lĩnh,
Trăng sáng miền Tam Tương !
Phố biệt chia xuân sắc,
Trời mờ khuất cố hương.
Hạc về người chẳng thấy,
Cây lạnh trong đêm sương !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thanh Phong

Đêm Đậu Thuyền Trên Sông Tương
Dòng sông sáu mươi dặm
Nước chảy mãi không thôi
Ngũ Lĩnh mây giăng đậm
Trăng Tam Tương sáng ngời
Sắc phố xa tươi thắm
Cố hương biệt xa vời
Hạc về người thăm thẳm
Cây lạnh bóng chiều rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một hơi sáu chục dặm đường
Dòng sông dằng dặc tự nguồn chảy xuôi
Mây che Ngũ Lĩnh khuất rồi
Vầng trăng sáng tỏa vùng trời Tam Tương
Chân trời đâu thấy cố hương
Bến xa vẻ đẹp khắp phương nhuộm màu
Hạc về người ở nơi đâu
Chiều hôm cây biếc, lòng sầu ngẩn ngơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Đi liền sáu chục dặm
Sông dằng dặc mù sương
Mây nổi liền Ngũ Lĩnh
Trăng sáng gặp Tam Tương
Bến rời chia cảnh mới
Trời xa khuất cố hương
Hạc về người không thấy
Rừng chiều buồn thê lương.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáu mươi một mạch dặm đường trường,
Dằng dặc chảy dài sông sóng Tương.
Mây nổi nối liền non Ngũ Lĩnh,
Sáng trăng tụ lại vùng Tam Tương.
Phố xa chia biệt sắc xuân mới,
Vòi vọi trời cao khuất cố hương.
Không thấy hạc về người cưỡi hạc,
Đêm dài cây nhiễm lạnh trong sương!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Một mạch sáu mươi dặm
Nước sông dài thê lương
Mây nối liền Ngũ Lĩnh
Trăng sáng vùng Tam Tương
Phố chia sắc đẹp mới
Trời xa vời cố hương
Hạc về không người cưỡi
Cây tối lặng ngàn sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời