29/09/2020 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiêu Tương
瀟湘

Tác giả: Tề Kỷ - 齊己

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 19:04

 

Nguyên tác

寒清健碧遠相含,
珠媚根源在極南。
流古遞今空作島,
逗山沖壁自為潭。
遷來賈誼愁無限,
謫過靈均恨不堪。
畢竟輸他老漁叟,
綠蓑青竹釣濃藍。

Phiên âm

Hàn thanh kiện bích viễn tương hàm,
Châu mị căn nguyên tại cực nam.
Lưu cổ đệ kim không tác đảo,
Đậu san trùng bích tự vi đàm.
Thiên lai Giả Nghị sầu vô hạn,
Trích quá Linh Quân hận bất kham.
Tất cánh thâu tha lão ngư tẩu,
Lục thoa thanh trúc điếu nùng lam.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tích trữ xa, lạnh trong biên biếc
Nguồn xuất từ ngọc đẹp cực nam
Ngàn xưa chảy cuộn trôi không đảo
Vọt vách xanh, vòng núi thành đầm
Sầu không dứt thân đày Giả Nghị
Hận vô cùng đất trích Khuất Nguyên
Dòng chuyển đưa khắp nơi ngư phủ
Áo tơi xanh cần trúc sương lam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tề Kỷ » Tiêu Tương