Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 19:09

送人入蜀

何必閑吟蜀道難,
知君心出嶮巇間。
尋常秋泛江陵去,
容易春浮錦水還。
兩面碧懸神女峽,
幾重青出丈人山。
文君酒市逢初雪,
滿貰新沽洗旅顏。

 

Tống nhân nhập Thục

Hà tất nhàn ngâm "Thục đạo nan"
Tri quân tâm xuất hiểm hi gian.
Tầm thường thu phiếm Giang Lăng khứ,
Dung dị xuân phù Cẩm thuỷ hoàn.
Lưỡng diện bích huyền Thần Nữ giáp,
Kỷ trùng thanh xuất Trượng Nhân san.
Văn Quân tửu thị phùng sơ tuyết,
Mãn thế tân cô tẩy lữ nhan.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

"Thục đạo nan" khỏi cần ngâm vịnh
Biết lòng anh lộ cảnh gian nan
Bồng bềnh thu đến Giang Lăng
Xuân theo dòng Cẩm về ngang bên thành
Hai bờ Vu như tranh biêng biếc
Mấy lớp xanh màu hiện Trượng Nhân
Tuyết rơi chợ rượu Văn Quân
Rượu mua mới tẩy bụi trần dung nhan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Khỏi phải nhàn ngâm "Thục đạo nan"
Biết lòng anh rối chốn không an.
Giang Lăng thu nổi lững lờ khuất
Cẩm Thuỷ xuân trôi dung dị sang!
Thần Nữ giáp, xanh treo khắp mặt
Trượng Nhân sơn, vượt trội non ngàn!
Văn Quân chợ rượu tuyết vừa đổ
Rượu nợ mới mua rửa bụi đàng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

“Thục đạo nan” đâu cần ngâm ngợi
Khi biết ông chẳng ngại gian nan
Ngày thu rời bến Giang Lăng
Đến xuân sông Cẩm dễ dàng trở lui
Thần Nữ kẽm cheo leo vách biếc
Rặng Trượng Nhân trùng điệp non xanh
Tuyết vừa đổ quán Văn Quân
Vay tiền mua rượu tẩy trần chuyến đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nhàn ngâm « Thục đạo» há đâu cần
ông quyết tâm đi chốn khổ nàn.
Xuân trẩy dễ dàng sông Cấm Thuỷ
Thu thường trôi nổi bến Giang Lăng.
Hai bên đá biếc dòng Thần Nữ
Trùng điệp ngọn xanh núi Trượng Nhân
Gặp tuyết rơi Văn Quân quán chợ
rượu vay uống tẩy sạch dung nhan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời