楊柳枝其三

穠低似中陶潛酒,
軟極如傷宋玉風。
多謝將軍繞營種,
翠中閑卓戰旗紅。

 

Dương liễu chi kỳ 3

Nùng đê tự trung Đào Tiềm tửu,
Nhuyễn cực như thương Tống Ngọc phong.
Đa tạ tướng quân nhiễu doanh chủng,
Thuý trung nhàn trác chiến kỳ hồng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thêm nồng chén rượu Đào công
Nhẹ đưa Tống Ngọc tường đông gió lành
Á Phu trồng liễu quanh doanh
Ngọn cờ trận mạc trời xanh vẫy vùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chén rượu Đào Tiềm bóng rậm lồng,
Se se Tống Ngọc gió tê lòng.
Tướng quân ! đa tạ trồng quanh trại,
Cờ trận hồng lay, biếc cõi không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Liễu rậm, rượu Đào Tiềm bốc nồng
Hiu hiu gió Tống Ngọc se lòng.
Tạ ơn công tướng trồng quanh trại
Cờ chiến trời xanh phất phới hồng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rượu Đào Tiềm đượm hương hoa lộng
Nhẹ nhàng lay ngọn Tống Ngọc phong
Cảm ơn tướng trại trồng quanh
Cờ hồng sen giữa màu xanh liễu mềm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đậm đà men ấm rượu Đào công
Tống Ngọc nhu hoà dáng tác phong.
Cám tạ tướng trồng quanh trại liễu
nền xanh sừng sững lá cờ hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Xinh tươi tựa rượu Đào Tiềm
Như Tống Ngọc gió dẻo mềm mong manh
Tạ người trồng liễu quanh doanh
Chiến kỳ đỏ giữa màu xanh ngút ngàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời