03/12/2021 04:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 3
楊柳枝其三

Tác giả: Tề Kỷ - 齊己

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/11/2006 05:08

 

Nguyên tác

穠低似中陶潛酒,
軟極如傷宋玉風。
多謝將軍繞營種,
翠中閑卓戰旗紅。

Phiên âm

Nùng để tự trung Đào Tiềm tửu,
Nhuyễn cực như thương Tống Ngọc phong.
Đa tạ tướng quân nhiễu doanh chủng,
Thuý trung nhàn trác chiến kỳ hồng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thêm nồng chén rượu Đào công
Nhẹ đưa Tống Ngọc tường đông gió lành
Á Phu trồng liễu quanh doanh
Ngọn cờ trận mạc trời xanh vẫy vùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tề Kỷ » Dương liễu chi kỳ 3