和練秀才楊柳

水邊楊柳麴塵絲,
立馬煩君折一枝。
惟有春風最相惜,
殷勤更向手中吹。

 

Hoạ Luyện tú tài “Dương liễu”

Thuỷ biên dương liễu khúc trần ty,
Lập mã phiền quân chiết nhất chi.
Duy hữu xuân phong tối tương tích,
Ân cần cánh hướng thủ trung xuy.

 

Dịch nghĩa

Cây dương liễu ven bờ buông tơ như khói xanh,
Dừng ngựa lại, nhờ anh bẻ cho một cành.
Chỉ có ngọn gió xuân vô cùng tiếc nhớ nhau,
Thương mến trân trọng thổi lồng vào tay.


Có sách chép tên bài này là Chiết dương liễu 折楊柳.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Bên bờ dương liễu óng như tơ
Dừng bẻ một cành, thiếp muốn nhờ
Chỉ ngọn gió xuân là luyến tiếc
Ân cần thổi lộng ống tay thơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Bên sông, dương liễu rủ tơ xanh
Dừng ngựa phiền nhau bẻ một cành
Thương tiếc, gió xuân không nỡ bỏ
Thổi theo lá liễu, động tay cầm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Bên sông tơ liễu rủ xanh xanh
Dừng ngựa nhờ anh bẻ một cành
Chỉ có gió xuân còn tiếc nhớ
Ân cần thổi nhẹ dưới tay anh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Liễu tơ bến nước tựa hơi xanh,
Dừng ngựa phiền ai bẻ một cành.
Chỉ có gió xuân lưu luyến mãi,
Ân cần tay liễu thổi xoay quanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Khói xanh tơ liễu bên hồ,
Nhờ chàng dừng ngựa bẻ cho một cành.
Thương nhau quá, gió Xuân đành,
Thổi vào tay áo cho thành thiết tha.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Bên sông cành liễu tơ xanh,
Dừng yên cậy bẻ một cành cho ta.
Gió xuân dường ý thiết tha,
Đến nay, còn thổi, tỏ ra ân cần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bên bờ dương liễu khói tơ xanh,
Dừng ngựa nhờ ai bẻ một cành.
Chỉ gió xuân còn thương tiếc mãi,
Ân cần thổi lộng tới tay anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bên sông, dương liễu tựa tơ xanh,
Dừng ngựa, nhờ huynh bẻ một cành.
Chỉ có gió xuân còn tiếc nuối,
Vuốt ve tay mãi, chẳng đi đành...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bờ sông liễu rủ tơ xanh
Ghìm cương mong được một cành ngắm chơi
Gió xuân thật quá mến người
Ân cần thổi tới tận nơi tay cầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tơ xanh dương liễu ven bờ
Nhờ anh dừng ngựa bẻ cho một cành
Gió xuân như rất đa tình
Ân cần thổi đến tay mình luyến lưu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời