Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 18/05/2012 18:42

懷終南僧

擾擾一京塵,
何門是了因。
萬重千疊嶂,
一去不來人。
鳥道春殘雪,
夢龕晝定身。
寥寥石窗外,
天籟動衣巾。

 

Hoài Chung Nam tăng

Nhiễu nhiễu nhất kinh trần,
Hà môn thị liễu nhân.
Vạn trùng thiên điệp chướng,
Nhất khứ bất lai nhân.
Điểu đạo xuân tàn tuyết,
Mộng khám trú định thân.
Liêu liêu thạch song ngoại,
Thiên lại động y cân.


Nguồn: Cõi thiền & thơ, NXB Tôn giáo, 2011

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thông Thiền

Kinh thành cơn biến loạn
Cửa nào được thoát thân
Muôn trùng ngàn lớp chướng
Người về ở mãi non
Đường chim tuyết trắng xoá
Nhà mộng ngày định thân
Lác đác ngoài song cửa
Sáo trời động áo khăn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kinh đô đang trong cơn gió bụi
Ra cửa nào dẫn tới bình an
Núi non trùng điệp quan san
Người đi đi mất không màng trở lui
Chim kêu báo xuân tươi hết tuyết
Mơ ngôi nhà tá túc ban ngày
Ngoài song cửa đá một vài
Động lay khăn áo sáo trời lướt qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kinh thành đang buổi nhiễu nhương
Tìm đâu ra cửa mong đường thoát thân
Núi non trùng điệp cản ngăn
Một đi, đi mãi khôn mong nữa là
Đường chim tuyết trắng xuân qua
Ngày dài mong được ngôi nhà nghỉ ngơi
Ngoài song vẳng tiếng xa xôi
Áo khăn lay động sáo trời vọng sang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời