Vươn cao vút chân trời xanh lạnh
Ngắm từ thuyền trời tạnh buổi chiều
Mười năm mơ ước đã nhiều
Nay xem quả thực có điều chênh vênh
Tảng đá đen vượt lên hùng vĩ
Suối lao bay thấy rõ nhãn tiền
Vấn vương trên đỉnh phía trên
Ngồi nhìn mây trắng liền liền sinh ra

tửu tận tình do tại