Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 26/07/2021 09:31

代北人贈范歌娘蕙

素琴玉手;
千餘年遭遇此良宵。
隆宋盛唐幾度蕭條;
舊詩句如今人又聽。
瑟瑟潯陽江月映;
滔滔赤壁岸濤揚。
古調何年曾動帝王;
今日客悲傷猶未已。
聲聲洗盡心中虛偽;
甘露瓊漿滋味滿胸襟。
徘徊三日餘音。

 

Đại bắc nhân tặng Phạm ca nương Huệ

Tố cầm ngọc thủ;
Thiên dư niên tao ngộ thử lương tiêu.
Long Tống thịnh Đường kỷ độ tiêu điều;
Cựu thi cú như kim nhân hựu thính.
Sắt sắt Tầm Dương giang nguyệt ánh;
Thao thao Xích Bích ngạn đào dương.
Cổ điệu hà niên tằng động đế vương;
Kim nhật khách bi thương do vị dĩ.
Thanh thanh tẩy tận tâm trung hư nguỵ;
Cam lộ quỳnh tương tư vị mãn hung khâm.
Bồi hồi tam nhật dư âm.

 

Dịch nghĩa

Phím ngà tay ngọc;
Ngàn năm qua mới gặp buổi hôm nay.
Long Tống thịnh Đường chìm lắng bao ngày.
Câu thơ cũ giờ đây người lại hát.
In nước Tầm Dương trăng bát ngát;
Vỗ bờ Xích Bích sóng lô xô.
Khúc nhạc năm nào vua chúa ngẩn ngơ,
Khách nay cũng sững sờ ngây ngất mãi.
Lời lời gột sạch trong lòng giả dối;
Vị quỳnh tương còn đượm lại trong tâm.
Mấy ngày vấn vít dư âm.


11.8.2012

Nguồn: Cổ vận tân phong, NXB Hội nhà văn, 2021

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Phím ngà tay ngọc;
Ngàn năm qua mới gặp buổi hôm nay.
Long Tống thịnh Đường chìm lắng bao ngày.
Câu thơ cũ giờ đây người lại hát.
In nước Tầm Dương trăng bát ngát;
Vỗ bờ Xích Bích sóng lô xô.
Khúc nhạc năm nào vua chúa ngẩn ngơ,
Khách nay cũng sững sờ ngây ngất mãi.
Lời lời gột sạch trong lòng giả dối;
Vị quỳnh tương còn đượm lại trong tâm.
Mấy ngày vấn vít dư âm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Bàn tay ngọc nắn phím ngà;
Ngàn năm mới gặp lại qua buổi này.
Long Tống thịnh Đường nào hay.
Người nay hát lại những bài thơ xưa.
Tầm Dương trăng nước trôi đưa;
Vỗ bờ Xích Bích sóng đùa lao xao.
Vua ngẩn ngơ nhạc xưa nào,
Khách nay sững sốt dạt dào ngất ngây.
Lời qua khiến dọn lòng ngay;
Vị quỳnh tương rót đong đầy trong tâm.
Ba ngày còn đọng dư âm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời