Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 26/05/2020 21:53

Tri âm tri kỷ,
Thấu lòng nhau hồ dễ mấy người ta.
Đàn Bá Nha đâu một Tử Kỳ nghe,
Mà Kỳ vắng Bá Nha đem đập bỏ!
Đồng khí đồng thanh hi vũ trụ,
Tương cầu tương ứng hãn nhân hoàn.

Nguy nguy hồ chí tại cao san,
Dương dương hồ chí tại lưu thuỷ!

Một lời nói mà tình lưu vạn kỷ,
Đàn đập rồi tiếng vẫn thể đâu đây,
Nhớ ai nghe vẳng canh chầy!