Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
6 bài thơ
Tạo ngày 12/09/2010 04:20 bởi Vanachi
Nguyễn Án 阮案 (1770-1815) tự Kính Phủ 敬甫, hiệu Ngu Hồ 愚胡, người thôn Du Nội, xã Du Lâm 榆林, huyện Đông Ngàn 東岸, phủ Từ Sơn 慈山, tỉnh Bắc Ninh 北寧, nay thuộc xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, xuất thân trong một gia đình thế gia vọng tộc, nối đời khoa bảng. Ông là hậu duệ của đình nguyên hoàng giáp Nguyễn Thực 阮實, tiến sĩ Nguyễn Nghi 阮宜, tiến sĩ Nguyễn Thẩm 阮審,... cháu nội ông là hoàng giáp Nguyễn Tư Giản 阮思僴. Ông thuộc dòng họ Nguyễn gốc Lý, là hậu duệ của Lý Thái Tổ. Dòng họ Nguyễn gốc Lý này, từ đời Nguyễn Thực vẫn ở làng Vân Điềm (cạnh làng Hương Mạc, quê của tiến sĩ Đàm Thận Huy, Trạng nguyên Nguyễn Giản Thanh, Nguyễn Thực là cháu rể Đàm Thận Huy), đến đời Nguyễn Đường (cha Nguyễn Án) mới dời về Du Lâm (nơi có thái đường Hoa Lâm, xưa là quê của bà Phạm mẫu, người sinh ra Lý Thái Tổ). Thuở…