舟中望傘圓山

泛舸中流望,
悠然見傘山。
浮雲吞吐處,
崖氣鬱蔥閒。
高想星辰逼,
渾疑澗谷寒。
何當臨絕頂,
回首小塵寰。

 

Chu trung vọng Tản Viên sơn

Phiếm khả trung lưu vọng,
Du nhiên kiến Tản san.
Phù vân thôn thổ xứ,
Nhai khí uất thông gian.
Cao tưởng tinh thần bức,
Hồn nghi giản cốc hàn.
Hà đương lâm tuyệt đính,
Hồi thủ tiểu trần hoàn.

 

Dịch nghĩa

Từ trong thuyền rong ruổi giữa dòng trôi ra
Xa xa thấy ngọn núi Tản
Núi nằm trong chốn mây nổi ôm ấp
Núi nằm trong khoảng khí tốt bao phủ
Nghĩ cao lên thì chạm trời sao
Cũng ngờ là lạnh lẽo cùng khe suối
Làm sao mà lên được tột đỉnh
Quay đầu lại sẽ thấy cõi trần hoàn nhỏ nhoi


Chép trong Phong lâm minh lại thi tập 風林鳴賴詩集.

Tản Viên còn gọi là Ba Vì, xứ Đoài xưa.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Phạm Hoàng Giang

Thả đò giữa sóng mà trông
Xa xa núi Tản mây vồng ấp iu
Khí lành bao bọc muôn chiều
Trời sao gần lại hang đèo lạnh thêm
Ước gì tuyệt đỉnh mà lên
Ngoái đầu trông nhớ mà xem trần hoàn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Thay chữ

Thay chữ Tản viên 傘園 bằng chữ 傘圓, chữ trần hoàn 塵環 bằng chữ 塵寰 mới đúng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thuyền trôi giữa dòng ngắm
Xa xa thấy Tản Viên
Mây quàng núi ẩn hiện
Cả vùng khí lành lên
Tưởng cao chạm sao sớm
Ngỡ lạnh khe suối phơi
Ai lên đỉnh ngoái xuống
Thấy nhỏ nhoi cõi đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong thuyền rong ruổi giữa dòng trôi,
Núi Tản xa xa nhô ngọn trồi.
Trong chốn núi nằm mây phủ lấp,
Khí lành trùm lên khoảng non đồi.
Cao lên thì sẽ trời sao chạm,
Thấp xuống lạnh tràn khe suối rồi.
Tột đỉnh làm sao mà đến được,
Trần hoàn ngoảnh lại nhỏ mà thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Thuyền lá bồng bềnh sóng
Thong dong ngắm Tản san
Mây trời che cảnh vật
Khí núi dịch không gian
Tưởng chạm vào tinh tú
Ngờ lan tận suối ngàn
Giá trèo lên tít ngọn
Ngoảnh lại ngắm trần gian.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời