17/06/2024 04:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung vọng Tản Viên sơn
舟中望傘圓山

Tác giả: Nguyễn Án - 阮案

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2011 05:42

 

Nguyên tác

泛舸中流望,
悠然見傘山。
浮雲吞吐處,
崖氣鬱蔥閒。
高想星辰逼,
渾疑澗谷寒。
何當臨絕頂,
回首小塵寰。

Phiên âm

Phiếm khả trung lưu vọng,
Du nhiên kiến Tản san.
Phù vân thôn thổ xứ,
Nhai khí uất thông gian.
Cao tưởng tinh thần bức,
Hồn nghi giản cốc hàn.
Hà đương lâm tuyệt đính,
Hồi thủ tiểu trần hoàn.

Dịch nghĩa

Từ trong thuyền rong ruổi giữa dòng trôi ra
Xa xa thấy ngọn núi Tản
Núi nằm trong chốn mây nổi ôm ấp
Núi nằm trong khoảng khí tốt bao phủ
Nghĩ cao lên thì chạm trời sao
Cũng ngờ là lạnh lẽo cùng khe suối
Làm sao mà lên được tột đỉnh
Quay đầu lại sẽ thấy cõi trần hoàn nhỏ nhoi

Bản dịch của nhóm Phạm Hoàng Giang

Thả đò giữa sóng mà trông
Xa xa núi Tản mây vồng ấp iu
Khí lành bao bọc muôn chiều
Trời sao gần lại hang đèo lạnh thêm
Ước gì tuyệt đỉnh mà lên
Ngoái đầu trông nhớ mà xem trần hoàn
Chép trong Phong lâm minh lại thi tập 風林鳴賴詩集.

Tản Viên còn gọi là Ba Vì, xứ Đoài xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Án » Chu trung vọng Tản Viên sơn