Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/11/2017 00:50

水潦

雨漲河堤決,
吾居成澤鄉。
魚龍時出沒,
原野共蒼茫。
將子雞棲屋,
依人犬上床。
東南諸路水,
聞道更堪傷。

 

Thuỷ lạo

Vũ trướng hà đê quyết,
Ngô cư thành trạch hương.
Ngư long thời xuất một,
Nguyên dã cộng thương mang.
Tương tử kê thê ốc,
Y nhân khuyển thượng sàng.
Đông nam chư lộ thuỷ,
Văn đạo cánh kham thương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Mưa lụt đê sông vỡ,
Nhà thành xứ đầm hoang.
Cá rồng thường ẩn hiện,
Đồng ruộng thảy mênh mang.
Gà dẫn con đậu nóc,
Chó theo ai lên giường.
Nước đông nam các lộ,
Nghe nói càng tang thương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông thường mưa lụt vỡ đê,
Cửa nhà thành cảnh tứ bề đầm hoang.
Ruộng đồng nước chảy mênh mang.
Cá rồng ẩn hiện theo thường nước lên ,
Dẫn gà con đậu nóc trên,
Chó leo giường ngủ theo bên con người.
Nước đông nam các lộ trôi,
Tang thương làng xóm ôi thôi nghe cùng.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Mưa dữ đê quai vỡ
Làng ta trắng nước tràn
Cá, cò băng nháo nhạo
Bờ, ruộng ngập miên man
Gà dẫn con lên nóc
Chó theo chủ ngủ bàn
Miền đông nam họ nói
Cảnh tượng rất lầm than

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời