08/08/2020 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ lạo
水潦

Tác giả: Nguyễn Án - 阮案

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 10/11/2017 00:50

 

Nguyên tác

雨漲河堤決,
吾居成澤鄉。
魚龍時出沒,
原野共蒼茫。
將子雞棲屋,
依人犬上床。
東南諸路水,
聞道更堪傷。

Phiên âm

Vũ trướng hà đê quyết,
Ngô cư thành trạch hương.
Ngư long thời xuất một,
Nguyên dã cộng thương mang.
Tương tử kê thê ốc,
Y nhân khuyển thượng sàng.
Đông nam chư lộ thuỷ,
Văn đạo cánh kham thương.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Mưa lụt đê sông vỡ,
Nhà thành xứ đầm hoang.
Cá rồng thường ẩn hiện,
Đồng ruộng thảy mênh mang.
Gà dẫn con đậu nóc,
Chó theo ai lên giường.
Nước đông nam các lộ,
Nghe nói càng tang thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Án » Thuỷ lạo