Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Linh Vận (5 bài)
- Âm Khanh (1 bài)
- Dữu Tín (6 bài)
- Trần Thúc Bảo (2 bài)
- Giang Yêm (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/09/2008 00:22 bởi Vanachi
Từ Đức Ngôn 徐德言 là tài tử trứ danh tại Giang Nam đời Nam Bắc triều, sau làm phò mã lấy em gái của Trần Hậu Chủ Trần Thúc Bảo 陳叔寶 là Lạc Xương công chúa 樂昌公主 (có nơi ghi là 洛昌公主), rồi nhập triều đình làm chức Thị trung (quan cận thần), bộc lộ tài năng chính trị. Đương thời ông cùng phu nhân phu xướng phụ tuỳ thành một cặp giai ngẫu ai cũng phải ngưỡng mộ.

Sách "Bản sự thi" 本事詩 nói Lạc Dương công chúa là người "tài sắc quán tuyệt". Hai người yêu nhau, lấy nhau nhưng đúng vào lúc ấy giặc giã nổi lên, nhà Trần suy loạn. Ông nói với vợ rằng hai người thế nào cũng ly tán vì thời cuộc, rồi lấy tấm gương soi đập vỡ thành hai, mỗi người giữ một mảnh và hẹn nhau ngày rằm tháng giêng (ngày thượng nguyên) năm sau ra chợ Trường An kiếm nhau. Nhà Trần mất, Lạc Dương công chúa bị bắt, bị bán làm nô tỳ…