24.50
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thẩm Ước (2 bài)
- Phạm Vân (1 bài)
- Đào Hoằng Cảnh (3 bài)
- Tiêu Diễn (2 bài)
- Tạ Diễu (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/09/2008 03:46 bởi hongha83
Giang Yêm 江淹 (444-505) tự Văn Thông 文通, người Khảo Thành, Tế Dương (nay là Hà Nam). Từng trải qua ba đời Tống (420-479), Tề (479-502), Lương (502-557) tại Nam Triều đời Nam Bắc Triều. Lúc còn trẻ, bất đắc chí trên bước đường công danh, đi theo Kiến Bình Vương Lưu Cảnh Tổ (Tống), không được coi trọng, trái lại bị hãm hại và bỏ ngục. Về sau, ông theo Tiêu Đạo Thành (tức Tiêu Cao Đế, người sáng lập nhà Lương, 478-482) và Tiêu Diễn (tức Tiêu Vũ Đế, 502-549) v.v... dần dần được thăng quan, cuối đời được phong làm Lễ Lăng hầu. Ngoài sự nghiệp chính trị, Giang Yêm còn là nhà thơ ưu tú thời Lương-Trần. Nổi tiếng nhất là hai bài Hận phúBiệt phú.