Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nhan Diên Chi (1 bài)
- Tàng Chất (2 bài)
- Đào Tiềm (42 bài)
- Bão Chiếu (1 bài)
- Vương Hiến Chi (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Phan Ngọc (1 bài)
- Nguyễn Khắc Phi (1 bài)
Tạo ngày 06/09/2008 11:38 bởi Vanachi
Tạ Linh Vận 謝靈運 (385-433) người Dương Hạ, Trần Quận (nay thuộc Thái Khang, Hà Nam), sống ở Cối Kê (nay thuộc Thiệu Hưng, Chiết Giang), là dòng dõi của đại gia tộc tể tướng Tạ Huyền 謝玄 đời Đông Tấn. Khi Tạ Huyền mất, Tạ Linh Vận mới chỉ 18 tuổi, làm Khang Lạc công, do đó gọi là Tạ Khang Lạc. Năm 420, khi Tống Cao Tổ Lưu Dụ 劉裕 cướp ngôi nhà Tấn, ông bị giáng thành tước hầu. Trước sau ông từng nhậm các chức từ Vĩnh Gia thái thú tới Lâm Xuyên nội sử. Ông muốn đem tài năng tham dự triều chính nhưng không được trọng dụng, nên đối với vương triều nhà Tống có điều bất mãn, gửi tình vào sông núi, không màng chính sự, chìm trong yến tiệc hết đêm lại ngày. Năm Nguyên Gia thứ 10 (433) do mưu phản nên bị xử tội chết.

Tạ Linh Vận là thi gia tả cảnh sông núi trứ danh đời Tấn, Tống (Lục triều). Ông giỏi dùng từ ngữ tinh tế, kỳ diễm tả cảnh ngao du sơn thuỷ, đa phần có cảnh sắc tươi sáng. Tác phẩm có Tạ Khang Lạc tập.