Khá thương chàng nhà ai,
Theo dòng đương rẽ sóng.
Chớ hỏi tình thiếp sao,
Trăng từ mây rớt xuống.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.