Ngày xuân chậm chạp,
Dâu mướt xanh tươi.
Đào hồng mơn mởn,
Liễu thắm đâm chồi.
Cười vui gặp gỡ,
Khắp chốn dạo chơi.
Nét son dễ đổi,
Mộng đẹp khó thay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.