Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: Tí Dạ (19) nhạc phủ (227)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/05/2014 12:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/12/2022 14:12

吳聲子夜歌

淨掃黃金階,
飛霜皎如雪。
下帘彈箜篌,
不忍見秋月。

 

Ngô thanh Tí Dạ ca

Tịnh tảo hoàng kim giai,
Phi sương hạo như tuyết.
Há liêm đàn không hầu,
Bất nhẫn kiến thu nguyệt.

 

Dịch nghĩa

Quét sạch thềm vàng,
Sương bay trắng như tuyết.
Hạ màn cửa xuống chơi đàn không hầu,
Không nỡ coi trăng thu.


Ngô thanh là âm điệu dân ca đất Ngô (tỉnh Giang Tô ngày nay).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thềm vàng quét sạch làu
Sương bay trắng như tuyết
Hạ màn đàn không hầu
Không nỡ coi thu nguyệt

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lặng lẽ quét sạch thềm vàng
Sương bay trắng xoá như dường tuyết bay
Dưới rèm gảy khúc Không Hầu
Còn ai nỡ ngắm trăng thu lúc này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một mình quét sạch thềm vàng,
Sương rơi trắng xoá như làn tuyết bay.
Hạ màn đàn gảy không hầu,
Ai còn nỡ ngắm sắc mầu trăng thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sương bay dường tuyết trắng,
Thềm vàng quét sạch làu.
Buông rèm đàn thoảng dạo,
Lòng nào ngắm trăng thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời