07/07/2022 12:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô thanh Tử Dạ ca
吳聲子夜歌

Tác giả: Tiết Kỳ Đồng - 薛奇童

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/05/2014 12:10

 

Nguyên tác

淨掃黃金階,
飛霜皎如雪。
下帘彈箜篌,
不忍見秋月。

Phiên âm

Tịnh tảo hoàng kim giai,
Phi sương hạo như tuyết.
Há liêm đàn không hầu[1],
Bất nhẫn kiến thu nguyệt.

Dịch nghĩa

Quét sạch thềm vàng,
Sương bay trắng như tuyết.
Hạ màn cửa xuống chơi đàn không hầu,
Không nỡ coi trăng thu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thềm vàng quét sạch làu
Sương bay trắng như tuyết
Hạ màn đàn không hầu
Không nỡ coi thu nguyệt
Ngô thanh là âm điệu dân ca đất Ngô (tỉnh Giang Tô ngày nay).

[1] Một thứ đàn dây thời xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Kỳ Đồng » Ngô thanh Tử Dạ ca