Tác giả cùng thời kỳ

- Đào Công Soạn (2 bài)
- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Vũ Mộng Nguyên (5 bài)
- Nguyễn Húc (5 bài)
- Lý Tử Tấn (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 21/09/2008 19:22 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 21/09/2008 19:37 bởi hongha83
Lê Thái Tổ 黎太祖 (1385-1433) huý Lê Lợi 黎利, là người khởi xướng khởi nghĩa Lam Sơn chiến thắng quân Minh trở thành vị vua đầu tiên của nhà Hậu Lê, triều đại lâu dài nhất của Việt Nam. Ông ở ngôi gần 6 năm, lấy niên hiệu Thuận Thiên, thọ 49 tuổi, thuỵ hiệu do Lê Thái Tông đặt là Thống Thiên Khải Vận Thánh Đức Thần Công Duệ Văn Anh Vũ Khoan Minh Dũng Trí Hoằng Nghĩa Chí Minh Đại Hiếu Cao Hoàng Đế 統天啟運聖德神功睿文英武寬明勇智弘義至明大孝高皇帝.

Lê Thái Tổ hiện còn 3 bài thơ chép trong các sách Hoàng Việt thi tuyển, Toàn Việt thi lục, và đều còn nguyên bản khắc trên các vách đá nơi đề thơ.