Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 23/07/2021 08:59

天德江同諸友閒坐

竹岸蕭蕭日影斜;
江濱坐石共歡嘩。
數盃香茗數歌曲;
盡把塵囂付浪花。

 

Thiên Đức giang đồng chư hữu nhàn toạ

Trúc ngạn tiêu tiêu nhật ảnh tà;
Giang tân toạ thạch cộng hoan hoa.
Sổ bôi hương mính, sổ ca khúc;
Tận bả trần hiêu phó lãng hoa.

 

Dịch nghĩa

Bờ trúc xạc xào bóng mặt trời đã tà;
Bên bến sông ngồi trên đá cùng nói cười vui vẻ.
Mấy chén trà thơm, mấy khúc hát;
Đem hết bao nhiêu lo toan bỏ cho ngọn sóng trôi.


7.10.2015

Nguồn: Cổ vận tân phong, NXB Hội Nhà văn, 2021

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Vi vu bờ trúc, nắng chiều rơi;
Ngồi đá bên sông thoả nói cười.
Vài chén trà thơm, vài khúc hát;
Lo toan quăng hết sóng xanh trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Lao xao bờ trúc chiều tà;
Bến sông ra đá ngồi ta nói cười.
Trà thơm, hoà mấy khúc vui;
Gánh lo bỏ mặc dập vùi sóng trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ trúc xạc xào bóng chiều tà;
Bên sông trên đá nói cười khà.
Vài chung trà nõn thơm cùng hát;
Quẳng hết lo toan ngọn sóng xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời