Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (332 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (160 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/08/2008 21:24 bởi hongha83
Nàng không rõ năm sinh năm mất, chỉ biết là cung nữ khoảng năm Thiên Bảo (742-755) dưới triều vua Đường Huyền Tông (Lý Long Cơ). Nàng đem một loại rượu viết lên một lá ngô đồng rồi thả trôi theo dòng nước chảy ra ngoài vườn thượng uyển, tuy nhiên nàng không đề tên họ. Trong "Toàn Đường thi" còn chép lại hai bài thơ của nàng, "Đề Lạc uyển ngô diệp thượng" 題洛苑梧葉上 và "Hựu đề Lạc uyển ngô diệp thượng" 又題洛苑梧葉上 trong đó bài "Đề Lạc uyển ngô diệp thượng" đã trở thành giai tác truyền hậu thế.