15.00
Nước: Trung Quốc (Tần)
1 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Hạng Tịch (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 28/05/2007 20:44 bởi Vanachi
Ngu cơ 虞姬 (?-202 tr.CN) còn gọi là Ngu mỹ nhân 虞美人, tương truyền là người đất Ngu (nay là huyện Thuật Dương, tỉnh Giang Tô), là ái thiếp của Tây Sở bá vương Hạng Vũ. Ghi chép về nàng đến nay không còn nhiều. Năm 202 tr.CN, khi Hạng Vũ bị vây khốn ở Cai Hạ, nàng đã dùng kiếm tự vẫn để khỏi bị rơi vào tay địch, và cũng để chồng nàng khỏi vướng bận.