Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/09/2019 07:43 bởi Vanachi
Phạm Chi Hương 范芝香 (1805-1871) hiệu My Xuyên 眉川, tự Sĩ Nam 士南, người xã My Thự, huyện Đường An (nay thuộc huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Ông thi đỗ cử nhân năm Mậu Tý niên hiệu Minh Mệnh thứ 9 (1828) đời vua Nguyễn Thánh Tổ và từng đi sứ sang nhà Thanh (Trung Quốc) năm 1845. Tác phẩm của ông có My Xuyên sứ trình thi tập 郿川使程詩集, Tinh diêu sơ tập 星軺初集, Tinh diêu nhị tập 星軺二集, Nam sử tư ký 南史私記, Nam thiên quốc ngữ thực lục 南天國語實錄.

 

Tuyển tập chung