Phạm Văn Nghị 范文誼 (1805-1884) hiệu Nghĩa Trai 義齋, Liên Hoa động chủ nhân 蓮花洞主人, là một nhà giáo, nhà thơ và là một vị quan nhà Nguyễn theo đường lối kháng Pháp tại Việt Nam. Ông quê xã Tam Đăng, huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định. Là con của một ông đồ nghèo, nhưng nhờ chăm chỉ học nên năm 1826, ông đỗ tú tài, năm 1837 đỗ cử nhân và năm sau (1838, lúc 33 tuổi) đỗ hoàng giáp, nên còn được người đời gọi là ông Hoàng Tam Đăng.

Sau khi đỗ đạt cao, ông được sung chức Tu soạn viện Hàn lâm rồi Tri phủ Lý Nhân. Ở đấy, hễ dân có việc tranh tụng, thì ông thường lấy điều nhân nghĩa để khuyên bảo; vậy mà, có lúc ông bị giáng đến ba cấp, sau lại được trở về Biên tu ở Quốc sử quán. Năm 1845, ông cáo bệnh từ quan về nhà mở trường dạy học. Nơi ông ở gần cửa biển Đại An, thấy đất gần cửa biển bỏ hoang, ông bèn…

 

Câu đối

Thơ chữ Hán

Thơ chữ Nôm

Tuyển tập chung