Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi ...!!!... vào 22/04/2009 02:19, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/05/2016 07:45

渡涵江口占

何事渡涵江,
笑我老休矣。
波靜雲如練,
潮平水似藍。
旗光相上下,
劍士半東南。
報國丹心在,
寧知力不堪。

 

Độ Hàm giang khẩu chiếm

Hà sự độ Hàm giang?
Tiếu ngã lão hưu hĩ.
Ba tĩnh vân như luyện,
Triều bình thủy tự lam.
Kỳ quang tương thướng há,
Kiếm sĩ bán đông nam.
Báo quốc đan tâm tại,
Ninh tri lực bất kham.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Nực cười cho cái thân già,
Hưu rồi, sao vẫn phải qua sông Hàm?
Sóng êm, mây tựa bức rèm,
Triều lui, nước vẫn màu lam xanh rờn,
Bóng cờ lên xuống chập chờn,
Nửa phần chiến sĩ ở miền đông nam.
Tấm son báo nước chưa cam,
Bẵng quên sức đã không kham được rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cười ta, già đã hưu rồi
Sông Hàm sao lại qua đây làm gì
Sóng êm một bức rèm mây
Triều lui sắc nước gợn màu xanh xanh
Bóng cờ chấp chới xuống lên
Nửa phần chiến sĩ canh vùng đông nam
Tấm lòng báo nước sắc son
Chẳng hay sức lực không còn được bao!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời