Kinh Thanh nghe nói chiến trường xưa,
Mưu trí khen ai khéo đánh lừa,
Thành cũ đất trơ, làn tuyết phủ,
Sông sâu sóng lặng, bóng chiều đưa.
Lấy ai bô lão bàn suy thịnh,
Khôn gọi người xưa hỏi được thua.
Cây cối non đoài tươi thắm thế,
Nay dành du khách ngắm say sưa.

tửu tận tình do tại