21/08/2022 04:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Kinh Thanh điếu cổ
過涇清吊古

Tác giả: Phạm Văn Nghị (I) - 范文誼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2022 22:19

 

Nguyên tác

聞道涇清古戰場,
何人善用智謀囊。
地餘故壘欺冬雪,
江剩寒波吊夕陽。
難起古人論勝負,
幾存故老問興亡。
祇今騷客供閒望,
西嶺依依樹色蒼。

Phiên âm

Văn đạo Kinh Thanh cổ chiến trường,
Hà nhân thiện dụng trí mưu nang[1]?
Địa dư cổ luỹ khi đông tuyết,
Giang thặng hàn ba điếu tịch dương.
Nan khởi cổ nhân luân thắng phụ,
Kỷ tồn cố lão vấn hưng vương (vong).
Chỉ kim tao khách cung nhân vọng,
Tây lĩnh y y thụ sắc thương.

Dịch nghĩa

Nghe nói Kinh Thanh là bãi chiến trường cũ,
Người nào đã khéo dùng cái túi khôn đó?
Mặt đất hãy còn luỹ cũ ngạo nghễ trước sương đông,
Dưới sông còn trơ làn sóng lạnh dãi dầu dưới nắng chiều.
Không thể dựng người xưa dậy cùng bàn chuyện thua được,
Còn đâu mấy cố lão để hỏi việc hưng vong.
Ngày nay tao khách thư thả dừng ngắm,
Trên ngọn núi tây cây cối vẫn xanh tươi.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Kinh Thanh nghe nói chiến trường xưa,
Mưu trí khen ai khéo đánh lừa,
Thành cũ đất trơ, làn tuyết phủ,
Sông sâu sóng lặng, bóng chiều đưa.
Lấy ai bô lão bàn suy thịnh,
Khôn gọi người xưa hỏi được thua.
Cây cối non đoài tươi thắm thế,
Nay dành du khách ngắm say sưa.
Kinh Thanh nay thuộc xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, xưa có thành Cổ Lộng do quân xâm lược Minh đắp và đóng giữ. Ở đây đã xảy ra nhiều cuộc kịch chiến giữa nghĩa quân Lê Lợi và quân Minh.

Nguồn: Thơ chữ Hán 1000 năm Thăng Long - Thiên Trường, Tài liệu tại Thư viện tỉnh Nam Định
[1] Túi khôn. Triều Thố đời Hán hay bày mưu lạ để giúp vua, người ta gọi ông là “cái túi khôn”. Đây tác giả muốn nhắc tới việc bà Lương Thị Minh Nguyệt, một phụ nữ bình thường ở Ý Yên, đã lừa quân Minh chui vào túi để ngủ, rồi bà thắt chặt túi lại, giúp nghĩa quân Lê Lợi tiêu diệt giặc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Văn Nghị (I) » Quá Kinh Thanh điếu cổ