Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2016 10:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/05/2016 07:46

八月雨潦晨起偶作

自夏徂秋四水災,
劬劳周野雁聲哀。
蘭花不解憂天意,
常有香風撲鼻來。

 

Bát nguyệt vũ lạo thần khởi ngẫu tác

Tự hạ tồ thu tứ thuỷ tai,
Cù lao chu dã nhạn thanh ai.
Lan hoa bất giải ưu thiên ý,
Thường hữu hương phong phốc tỵ lai.

 

Dịch nghĩa

Từ hạ sang thu bốn lần thuỷ tai
Đầy đồng người làm việc vất vả, tiếng nhạn kêu thương
Hoa lan chẳng hiểu ý lo thiên hạ của ta
Còn thường đưa hương thoảng tới mũi


Nguồn: Thơ văn Phạm Văn Nghị, Nguyễn Văn Huyền, NXB Khoa học xã hội, 1979

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Từ hạ sang thu bốn lụt rồi
Khắp đồng nheo nhóc tiếng bi ai
Hoa lan chẳng hiểu ta lo lắng
Mà vẫn hương đưa tới mũi hoài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Từ hạ sang thu lụt bốn kỳ
Người, chim xao xác tiếng sầu bi
Hoa lan đâu hiểu lo thiên hạ
Đưa một làn hương đến mũi chi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời