Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/04/2022 22:38 bởi tôn tiền tử
Vũ Công Độ 武功度 (1805-?) quê xã Vị Hoàng, huyện Mỹ Lộc, nay thuộc nội thành Nam Định, tỉnh Nam Định. Ông là Giám sinh, năm 28 tuổi đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Nhâm Thìn niên hiệu Minh Mệnh thứ 13 (1832), làm quan Thái bộc Tự khanh, quyền Bố chánh Thái Nguyên, rồi Bố chánh Hải Dương, Kinh Bắc...