Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi Mặc Am vào 28/03/2019 13:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/12/2019 16:05

遺陶督部

旣病而休又未休,
只緣畎畝不忘憂。
聖人本固邦寧訓,
正在當今急講求。

 

Di Đào đốc bộ

Ký bệnh nhi hưu hựu vị hưu,
Chỉ duyên quyến mẫu bất vong ưu.
Thánh nhân bản cố bang ninh huấn,
Chính thị đương kim cấp giảng cầu.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Nghỉ bệnh mà tâm vẫn chẳng yên
Chỉ do ruộng đất, mãi lo phiền
Bản cố bang ninh, lời thánh huấn
Đây là việc gấp, phải ưu tiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Ốm nghỉ nhưng nào nghỉ được đâu,
Chỉ vì đồng ruộng phải lo âu.
Lời xưa “Gốc vững thì yên nước”,
Chính lúc này đây phải tính mau.


Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nghỉ ốm nào đâu đã được nhàn
Ruộng đồng công việc phải lo toan
''Dân là gốc nước'' lời xưa dặn
Sớm gấp lo ngay chớ trễ tràng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời