26/10/2021 12:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Di Đào đốc bộ
遺陶督部

Tác giả: Phạm Văn Nghị (I) - 范文誼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Mặc Am vào 28/03/2019 13:30

 

Nguyên tác

旣病而休又未休,
只緣畎畝不忘憂。
聖人本固邦寧訓,
正在當今急講求。

Phiên âm

Ký bệnh nhi hưu hựu vị hưu,
Chỉ duyên quyến mẫu bất vong ưu.
Thánh nhân bản cố bang ninh[1] huấn,
Chính thị đương kim cấp giảng cầu.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Nghỉ bệnh mà tâm vẫn chẳng yên
Chỉ do ruộng đất, mãi lo phiền
Bản cố bang ninh, lời thánh huấn
Đây là việc gấp, phải ưu tiên
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
[1] Xuất xứ từ Kinh thư: “Dân duy bang bản, bản cố bang ninh” 民惟邦本,本固邦寧 (Dân là gốc của một nước, gốc có vững thì nước mới yên).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Văn Nghị (I) » Di Đào đốc bộ