Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2016 07:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/05/2016 07:54

Bên Thần, bên Phật, giữa thì ta,
Thần, Phật trong lòng chẳng phải xa.
Thành kính mới nên cầu Đế Thích,
Từ bi đâu phải niệm Di Đà.
Lầu son, gác tía, nhường cho trẻ,
Nước biếc, non xanh, bạn với già.
Ai có hỏi nhà quan học sĩ,
Bên Thần, bên Phật, giữa thì ta.


Nguồn: Thơ văn Phạm Văn Nghị (Nguyễn Văn Huyền), NXB Khoa học xã hội, 1979