Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Mặc Am vào 23/03/2020 18:28

安陽王廟

螺城已矣江山古,
夜嶺依然廟宇新。
靈雀至今猶顯異,
當初龜爪屬何人。

 

An Dương Vương miếu

Loa thành dĩ hĩ giang sơn cổ,
Dạ Lĩnh y nhiên miếu vũ tân.
Linh tước chí kim do hiển dị,
Đương sơ quy trảo thuộc hà nhân.


Nguyên chú: Trước khe có núi Mộ Dạ (Nghệ An), trên núi có đền thờ An Dương Vương; vương đã đắp thành Ốc, chưa bao lâu thì bị thất thủ, tuy mệnh trời chỉ có thế mà khí thiêng vẫn còn. Đến nay, chim công múa trước sân, không ai dám phạm đến. Tục truyền nỏ rùa mất lẫy, chưa đủ tin lắm.

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Thơ văn Phạm Văn Nghị, NXB Khoa học xã hội, 1979

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Thành Loa, sông núi mịt mờ
Xanh tươi Dạ Lĩnh, miếu thờ còn nguyên
Chim công thuở trước vẫn thiêng
Vuốt rùa năm ấy chiếm riêng, kẻ nào?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Loa thành đâu nữa hỡi non sông
Dạ Lĩnh xanh tươi miếu vẫn còn
Nỏ đã thuộc về tay kẻ khác
Trước đền múa lượn có bầy công

Chưa có đánh giá nào
Trả lời