Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2016 08:07, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/05/2016 08:08

Giữa núi, xuyên qua một chiếc ngòi,
Ai xoi khéo bấy, thợ trời xoi.
Đòi phen phong vũ đều không tới,
Mấy lớp công hầu cũng phải chui.
Hòm sách đã in Quan trạng đứng,
Thạch bàn còn đợi khách câu ngồi.
Thanh bình thú ấy nào ai biết,
Ai biết xin đừng mách bảo ai.


Hang Luồn là tên một cái hang có một con ngòi chảy xuyên qua núi làm thành lối vào động Liên Hoa.

Nguồn: Thơ văn Phạm Văn Nghị (Nguyễn Văn Huyền), NXB Khoa học xã hội, 1979