Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi bruce lee vào 27/10/2010 02:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 31/05/2016 07:48

1
Ta chẳng trêu ai chẳng ghẹo ai
Ơn vua về ở động Thiên Thai
Thiên Thai chỉ có non cùng nước
Non nước làm vui gác chuyện ngoài

2
Một gánh cành câu tới thạch bàn
Cá tuy không được chỉ ngồi gan
Dù ai xem giỏ cười không cá
Không cá nhưng ông đã được nhàn


Nguồn: Trần Trọng Kim, Việt thi, NXB Tân Việt, 1949