詠柳

青青江上萬條煙,
春有禽鳴夏有蟬。
管盡人間離別恨,
結為飛絮舞風前。

 

Vịnh liễu

Thanh thanh giang thượng vạn điều yên,
Xuân hữu cầm minh, hạ hữu thiền.
Quản tận nhân gian li biệt hận,
Kết vi phi nhứ vũ phong tiền.

 

Dịch nghĩa

Xanh xanh muôn sợi khói trên sông,
Mùa xuân có chim hót, mùa hạ có ve kêu.
Quản hết hận biệt ly nơi nhân thế,
Kết thành bông bay múa trước gió thổi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Trên sông muôn sợi khói xanh;
Xuân cho chim hót, hạ dành ve ngân.
Trọn gom li hận thế gian,
Kết thành tơ thả gió mang khắp trời.


(Tác giả tự dịch)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xanh xanh muôn sợi khói sông xanh,
Chim hót mùa xuân, ve hạ ngân.
Quản hết biệt ly hận cõi thế,
Khắp trời gió thổi tơ hình thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời