Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 25/07/2021 22:35

遊寶光寺菊花會

踏遍青山訪拾寒;
重陽巧遇菊千般。
花開見佛人人說;
誰識花花無不殘。

 

Du Bảo Quang tự cúc hoa hội

Đạp biến thanh sơn phỏng Thập, Hàn;
Trùng dương xảo ngộ cúc thiên ban.
Hoa khai kiến Phật nhân nhân thuyết;
Thuỳ thức hoa hoa vô bất tàn.

 

Dịch nghĩa

Lội khắp núi xanh hỏi thăm Thập Đắc, Hàn Sơn;
Tiết trùng dương vừa vặn gặp buổi hoa cúc muôn vẻ đua nở.
Hoa nở thấy Phật, ai ai cùng nói;
Có ai hay rằng chẳng có hoa nào không tàn cả.


Bảo Quang tự: tên chữ của chùa Ba Vàng ở Uông Bí, Quảng Ninh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Lội hết non xanh hỏi Thập, Hàn;
Trùng Dương khéo gặp cúc muôn vàn.
Hoa cười thấy Phật, ai ai nhủ;
Nào biết hoa chi cũng phải tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Lên non xanh hỏi Thập, Hàn;
Tiết trùng dương giữa muôn ngàn cúc hoa.
Hoa dâng Phật, ai nhủ là;
Hoa nào cho thấy rằng hoa không tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lội khắp núi xanh thăm Thập, Hàn,
Trùng dương vừa gặp cúc muôn ngàn.
Hoa khai thấy Phật, người cùng nói,
Đâu biết hoa nào mà chẳng tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời